• In English
 • På svenska
 • Suomeksi
Det marina Helsingfors
Projekt

Det marina Helsingfors

På denna sida finns samlad aktuell information om väderförhållandena i Helsingfors närvatten. Sidan innehåller också separata flikar med de trygga byggnadshöjderna samt de uppskattade högsta signifikanta våghöjderna.

Helsingfors stad initierade projektet för fastställande av trygga byggnadshöjder år 2011 i samarbete med Meteorologiska institutet. Under åren 2012 – 2014 utfördes det omfattande vågobservationer i Helsingfors närvatten med hjälp av två vågbojar. Detta skede av projektet slutfördes i början av 2016 och rapporten ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100” – utgiven av Geotekniska avdelningen – togs i bruk inom Helsingfors stad (Kahma m.fl., 2016).

Efter den ovan nämnda rapporten har projektet centrerats kring upprätthållandet av en aktuell lägesbild. Detta uppnås genom en kontinuerlig observationsverksamhet i vilken de viktigaste stationerna är den permanenta vågbojen utanför Sveaborg och de marina väderobservationerna på Kronbergsfjärden. Observationerna kompletteras av en operativ vågmodell med hög resolution som blivit implementerad för Helsingors närvatten. Detta system ger stöd för Helsingfors stadsplanering, sjösäkerhet och Helsingfors stads havsstrategi för turism och rekreation. Det praktiska observations- och modelleringsarbetet utförs av Meteorologiska institutet.

Efter 2016 har inom projektet också utförts nya vågobservationer som har använts för att kompletera och utvidga kartan över de trygga byggnadshöjderna. Tilläggsmätningarna har blivit gjorda i Ahtibassängen på Busholmen, utanför Hallonnäs och Melkö, samt på Fölisöfjärden. Slutrapporten från 2016 uppdaterades 2019 på basen av de nya mätningarna (Björkqvist m.fl., 2019).

Observationer som samlas in via projektet används också aktivt för vetenskaplig forskning. Resultaten publiceras i internationella referentgranskade tidningar och de har också gett upphov till en doktorsavhandling. Denna vetenskapliga kunskap används för att utveckla och tolka resultaten av projektet.

Kontaktuppgifter

Ge respons.

Ansvarspersoner

 • Jan-Victor Björkqvist, forskare, Meteorologiska institutet, Enheten för havsforskning
 • Milla Johansson, forskare, Meteorologiska institutet, Enheten för havsforskning
 • Mirva Koskinen, Helsingfors stad, Enheten för jordmån och berggrund

Information om webbsidan

Sidornas material: © Meteorologiska institutet och Helsingfors stad. Informationen på dessa sidor får användas fritt, men ursprung bör nämnas. Riktigheten av data på denna sida garanteras ej, eftersom den inte är kvalitetskontrollerad.

På denna webbsida använder vi cookies för användarstatistik med Matomo Analytics. Du kan förbjuda användandet av cookies via webbläsarens inställningar.

Webbsidans tillgänglighetsutlåtande.

Rapporter och publikationer

Rapporter

Data

Tidningsartiklar

Vetenskapliga publikationer

 • Johansson, M. M., Björkqvist, J.-V., Särkkä, J., Leijala, U., och Kahma, K. K., 2022: Correlation of wind waves and sea level variations on the coast of the seasonally ice-covered Gulf of Finland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 22, 813–829, DOI: 10.5194/nhess-22-813-2022.
 • Björkqvist, J.-V., 2020: Waves in Archipelagos (Skärgårdens vågor), Finnish Meteorological Institute Contributions ,159, Doktorsavhandling, Helsingfors universitet, http://hdl.handle.net/10138/308954
 • Björkqvist, J.-V., Pettersson, H., och Kahma, K. K., 2019: The wave spectrum in archipelagos, Ocean Sci., 15, 1469–1487, DOI: 10.5194/os-15-1469-2019.
 • Björkqvist, J.-V., Vähä-Piikkiö, O., Alari, V., Kuznetsova, A., och Tuomi, L., 2020: WAM, SWAN and WAVEWATCH III in the Finnish archipelago – the effect of spectral performance on bulk wave parameters, J. Oper. Oceanogr., 13, 55–70, DOI: 10.1080/1755876X.2019.1633236
 • Björkqvist, J.-V., Kanarik, H., Johansson, M., och Tuomi, L., 2018: A Wave Forecast for the Helsinki Archipelago in the Gulf of Finland. Proceedings of 7th IEEE/OES Baltic Symposium, Klaipeda 12-15 June 2018, Klaipeda, DOI: 10.1109/BALTIC.2018.8634863
 • Björkqvist, J.-V., Vähäaho, I., och Kahma, K. K., 2017: Spectral Field Measurements of Wave Reflection at a Steep Shore with Wave Damping Chambers, WIT Transactions on The Built Environment, 170, pp. 185-191, DOI: 10.2495/CC170181