• In English
  • På svenska
  • Suomeksi
Det marina Helsingfors
Trygga byggnadshöjder

Trygga byggnadshöjder

De trygga byggnadshöjderna för år 2100. Dessa, samt värden för åren 2020 och 2050, är tillgängliga från Helsingfors stads karttjänst. Genom att klicka "Lösgöra" i hörnet av kartan kommer du till karttjänsten var du kan ladda datan via WFS-gränssnittet.

Värdena är givna i meter i N2000-höjdsystemet. De röda talen baserar sig på mätningar gjorda med vågbojar, medan de violetta talen har fåtts genom att generalisera värdena från mätpunkterna.

Zooma in ifall siffrorna inte syns på kartan.

Bakgrundsinformation hittas i raporten Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla ("Trygga byggnadshöjder vid Helsingfors stränder". Finsk rapport med svenskt abstrakt.) (pdf)